/

CLIENT

FASHION

leh 「PROTECTION」

cast  [SHUNSUKE MATSUOKA,KEITA TAWARA,ITSUKI SAKAI,UTA]   HAIRMAKE [YUKIHIRO HARIMOTO]

 

leh 「BEAT Meditation」

cast  [ERENA MIDORI,AOTA,SENNNINSHO]   HAIRMAKE [KUNIO KOHZAKI]

 

hug

catalog

leh  「服食人種。」 

cast  [琴葉,ERENA MIDORI,KENSAKU NISHINO]   LIGHTING [YUZURU NIKAIDO]  HAIRMAKE [KUNIO KOHZAKI]

leh  「MONSTERS」

cast  [アオイヤマダ,KELO,O B A]   HAIRMAKE [KUNIO KOHZAKI]